Sposoby weryfikacji w systemach kontroli dostępu – poznaj najciekawsze rozwiązania!

Sposoby weryfikacji w systemach kontroli dostępu – poznaj najciekawsze rozwiązania!

Systemy kontroli dostępu są powszechnie stosowane w przeróżnych obiektach – budynkach rządowych i publicznych, hotelach, obiektach rekreacyjnych, a nawet w biurowcach czy zakładach przemysłowych. Jednym z kluczowych aspektów każdego takiego systemu jest weryfikacja użytkownika. Możemy jej dokonać na kilka sposobów, o których opowiemy właśnie dzisiaj – Zapraszamy do lektury!

Zasada działania systemu kontroli dostępu

System KD (czyli system kontroli dostępu) powstał po to, aby kontrolować i rejestrować przepływ osób w budynku czy na danym terenie. W ramach takiego systemu wydziela się strefy – każda z nich ma określony charakter. To między innymi strefy (lub sektory) ogólnodostępne, a także strefy o ograniczonym dostępie. Aby wejść na teren obiektu objętego systemem KD, należy pomyślnie przejść weryfikację, której dokonuje się w tak zwanych punktach kontrolnych. Te punkty to najczęściej bramki lub po prostu drzwi, przy (lub na) których znajduje się urządzenie weryfikujące. Może być to czytnik biometryczny, skanujący na przykład odciski palców lub twarz, lub siatkówkę oka. Może być to również terminal z klawiszami, przy którego użyciu możemy wpisać kod. Może być to także skaner na karty hybrydowe – czyli plastikowe karty z mikrochipem i paskiem magnetycznym lub wtopionym procesorem. Po weryfikacji przez jedno z wymienionych urządzeń informacja zostaje przekazana do komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie administrujące systemem. Jeżeli dana osoba posiada odpowiednie uprawnienia, to urządzenie zwolni zamki w drzwiach lub bramce, dzięki czemu możemy wkroczyć na teren strefy. Cała operacja trwa kilka sekund.

W jaki sposób udziela się uprawnień dostępowych w ramach systemu KD?

Takich uprawnień może udzielić administrator mający dostęp do oprogramowania. Takie oprogramowanie sprawuje kontrolę nad całym systemem i rejestruje każde przejście oraz próbę przejścia do danej strefy. Dzięki temu, że system rejestruje przepływ osób, możemy na przykład uzyskać informację o tym, jak długo pracownik przebywał w miejscu pracy czy chociażby na przerwie. Wyjątkiem są systemy opierające się na zamkach kodowych – w ich przypadku zazwyczaj przepływ osób nie jest rejestrowany. Jest to jednak archaiczna technologia, która obecnie została praktycznie wyparta przez rozwiązania bazujące na czytnikach kart dostępu oraz czujnikach biometrycznych. W przestrzeni publicznej często spotkamy się również z inną wersją systemów kontroli dostępu, która opiera się na skanerach kodów QR lub kreskowych – stosuje się ja na przykład na stadionach sportowych czy bramkach lotniskowych. Kiedy więc następnym razem zeskanujesz bilet na lotnisku, to miej na uwadze, że właśnie wkraczasz do strefy systemu KD o ograniczonym dostępie.